โครงการปันน้ำใจสู่ชาวบ้าน จากภัยโควิด 19

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด ร่วมกับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการปันน้ำใจสู่ชาวบ้าน จากภัยโควิด 19 โดยการแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในอำเภอหนองบัว จำนวน 10 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 4-23 มิถุนายน 2563