ทีมงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงงาน

ทีมงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563