การถลุงเหล็ก

การถลุงเหล็ก คือการแยกเหล็กออกจากสิ่งเจือปนตามธรรมชาติ ซึ่งแบ่งออกได้ 2 วิธีคือ
1. การถลุงในเตาพ่นลม (Blast Furnace) ซึ่งจะต้องทำให้อุณหภูมิสูงจนแร่เหล็กหลอมละลายเป็นน้ำเหล็ก
2. การถลุงโดยวิธีลดออกไซด์โดยตรง (Direct Reduced Iron: DRI หรือ Sponge Iron)
ซึ่งไม่ต้องทำให้อุณหภูมิของแร่เหล็กสูงจนถึงจุดหลอมละลาย โดยใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเป็นตัวลดออซิเจน ผลผลิตที่ได้จะเป็นของแข็ง เรียกว่า DRI หรือ เหล็กพรุน (Direct Reduced Iron หรือ Sponge Iron) ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเป็นก๊าซร้อน (ลมร้อน) ซึ่งสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้