รับสมัครพนักงาน ดังนี้

1. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน
จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

      คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.))
ประสบการณ์ควบคุมงานโครงการ/ก่อสร้าง 3-7 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Solid work และ MS office ได้
มีความรู้/ทักษะประสบการณ์ในงานช่าง มีความคิดริเริ่ม แก้ไขปัญหาให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ดี สามารถควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมีความปลอดภัย
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดสอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
หากมีประสบการณ์ควบคุมโครงการ/ก่อสร้างโรงไฟฟ้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

      ลักษณะงาน
ควบคุมงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบ สร้าง ติดตั้งเครื่องจักร boiler
ตรวจสอบหน้างานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความปลอดภัย
ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนด
จัดทำ Drawing , แบบแปลนการวางอุปกรณ์ ตลอดจนจัดหา/สั่งซื้อ อุปกรณ์และวัสดุต่างๆ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหน้างาน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
จัดทำแผนการทดสอบ ขั้นตอน ประสานงาน และรายงานผล
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

      วิธีการสมัคร
สมัครผ่านปุ่ม Appy Now ของ JobThai.com
ส่งใบสมัครผ่าน E-mail : trueenergy_03@trustmail.jobthai.com
[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณจริยา
โทร : 034-102-170 แฟกซ์ : 034-102-170


2. ช่างเชื่อม จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง
รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน
ใกล้วัดเวฬุวนาราม
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

      คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างกลึง ช่างเชื่อม ช่างเครื่องมือกล
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      ลักษณะงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
เชื่อม ประกอบ กลึง กัด ไส งานโลหะ

      วิธีการสมัคร
สมัครผ่านปุ่ม Appy Now ของ JobThai.com
ส่งใบสมัครผ่าน E-mail : trueenergy_03@trustmail.jobthai.com
[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณจริยา
โทร : 034-102-170 แฟกซ์ : 034-102-170

3. เจ้าหน้าที่ธุรการวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

      คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบวุฒิ ปวส.ขึ้นไป (ถ้าจบสาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,โยธา ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมและงานด้านซ่อมบำรุง
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet ได้ดี
สามารถประสานงาน แก้ไขปัญหา และเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดสอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอีเลกทรอนิกส์ได้
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ชอบเรียนรู้งานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
มีประสบการณ์ในตำแหน่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      ลักษณะงาน
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายวิศวกรรม
ติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่างๆภายในองค์กร
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย<

      วิธีการสมัคร
สมัครผ่านปุ่ม Appy Now ของ JobThai.com
ส่งใบสมัครผ่าน E-mail : trueenergy_03@trustmail.jobthai.com
[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณจริยา
โทร : 034-102-170 แฟกซ์ : 034-102-170