ประวัติความเป็นมา

บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2547 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยประกอบกิจการรับออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักรฯอุตสาหกรรมทุกชนิด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ขยายกิจการไปที่จังหวัดลพบุรี โดยประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) และโรงสับไม้ (Woodchip Plant) ในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและขายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (COD) ในปี 2554 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ย้ายฐานประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (MSW RDF POWER PLANT) ไปยังจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตรสาระน่ารู้

Credit by : sainatee kaewjundee
Credit by : ruengdat kantayaphon
Credit by : Sakolrit Chanphum
Credit by : Sanan Klabdee